ČLÁNKY

KONTAKTY
    mobil: 0948 521 717
    e-mail: infonaturaevita.sk
INFORMÁCIE
ČLÁNKY

ŽIVÁ VODA U VÁS DOMA

BioEnergetic Filopur
Exkluzívny systém úpravy pitnej vody

Živá Voda
„Voda je nositelom informácií,
hellorolex.co.uk preto okrem chemickej čistoty
je potrebné zamerať sa na čistotu
vitálnych informácií,
ktoré uchováva
a prenáša“.

BioEnergetic Filopur

Zobraziť leták [PDF, 586 kB]

Prečo ŽIVÁ VODA?

Môže sa Človek uspokojiť s požívaním (jedením a pitím) vody, ktorá je „iba“ bakteriologicky a chemicky čistá, keď sa počas 4 miliónov rokov vyvíjal konzumovaním ČISTEJ A ŽIVEJ VODY z prameňov, potôčikov a potokov, ktorá vibruje všetkými Vitálnymi Energiami kozmického, solárneho a zemského charakteru? Prirodzený cyklus vody (vyparovanie, kondenzácia, zrážky), ktorý sa opakoval v neznečistenej prírode počas miliónov rokov, sa každý deň znehodnocuje na úrovni chemickej ako aj energetickej, z dôvodov rôznych procesov industrializácie, ktoré dobre poznáme.
Preto je dnes fundamentálne zaoberať sa kvalitou vody, a to nielen v biochemickom, ale aj v bioenergetickom profile. Musíme si uvedomiť, že voda sa k nám dostáva po niekoľkokilometrovej ceste cez zastaralé potrubia, ktoré sú vystavené poruchám a infiltráciám a teda v ustavičnom stave údržby, alebo vo fľašiach, ktoré sú počas prepravy vystavené na priestranstvách distribúcie a v skladoch, nepriazni počasia alebo na slnku vysokým teplotám. Tieto podmienky spolu s účinkom elektromagnetického znečistenia, ktoré je stále intenzívnejšie, menia vodu tak, že ju na úrovni energetického profilu „rozkladajú“, pričom ju zbavujú zbytkov Vitálnych Energií, ktorými bola predtým obohatená. Preto je veľmi dôležité obnoviť vzťah s „ČISTOU A ŽIVOU VODOU“, tak ako odpradávna vyvierala.

ŽIVÁ VODA ako pri prameni s
BioEnergetic Filopur

Vďaka použitiu nových technológií, najmodernejšiemu pokroku v biofyzickej oblasti môže dnes Bio System Italia ponúknuť vysoko spoľahlivý filtračný systém FILOPUR s exkluzívnym procesom BioEnergetic®.

Metóda BioEnergetic

BioEnergetic® je metóda úplnej revitalizácie vody, ktorá je ovocím skúmania a rozsiahlych experimentov biofyzika Dr. Wolfganga Ludwiga. Rozsiahla biografia, viac ako 115 ASHRAE 90.1 vedeckých publikácií, ilustruje obrovskú prácu, ktorú vykonal jeden človek, ktorého profesor F. Popp, dvojnásobný kandidát na Nobelovú cenu pre výskum fotónov, charakterizoval takto:

 

 

„Ludwig je Človek a Vedec, ktorému nemecká naturopatia, ktorá je považovaná za orientačný bod na celom svete, vďačí za svoje vedúce postavenie“.

 

Exkluzívna úprava BioEnergetic® od Bio System Italia, vyvinutá podľa princípov obohacovania informačnej štruktúry, poskytuje všetky výhody, ktoré prináša „biofyzická“ reštrukturalizácia“ vody, s obnovením biologických informácií a obnovením procesov prirodzenej rezonancie, ktoré zvyšujú nárast vitálnych biofotónov.

Spektroskopia a kryštalizácia

Je už známe, že každý materiál, ktorý je vystavený istej, presne stanovenej vibrácii, získava špecifickú, „usporiadanú“ formu vlnovej frekvencie, ktorej bol vystavený. Je teda možné tvrdiť, že forma je výsledkom vlnovej frekvencie, ktorá ju vytvára.

Niekoľko slov o prof. Wolfgangovi Ludwigovi

Prof. Wolfgang Ludwig, svojimi štúdiami v prírodných vedách, vo fyzike a v medicíne, svojou veľkou znalosťou na výskumnom poli, ktoré zjednocuje tak rozdielne disciplíny, ale s veľkou oblasťou spoločných hraníc, zastával počas mnohých rokov úlohu prvoradého významu, ktorá bola široko uznávaná, pri hlbšom preniknutí do vzťahu Energia-Hmota, ktorý je základom samotného Života. Vedľa je jeden z vedeckých textov prof. W. Ludwiga (Voda a Homeopatia), ktorá čaká na svoj preklad.

„ŽIVÁ“ A NAJČISTEJŠIA VODA S
BioEnergetic Filopur

ASME B31.3

BioEnergetic Filopur® je zariadenie pre úpravu pitnej vody pre domáce použitie, ktoré odstraňuje, zadržiava, úplne alebo čiastočne ničí veľký počet prvkov, škodlivých pre naše zdravie (baktérie, vírusy, ťažké kovy, železné a vápenaté usadeniny, farbivá, chlór, trichlóretén, benzén atď.), pričom súčasne zachováva integritu vody z profilu biodisponibilných minerálov, ktoré nie sú odstránené alebo zadržané.
Nevyžaduje pripojenie na elektrickú sieť. Aplikuje sa priamo na kohútik bez potreby zásahov na vodovodnom zásobovacom zariadení. Dvojkanálový prístroj umožňuje privádzať podľa ľubovôle vodu z kohútika do zariadenia, pričom pracuje priamo na regulátore toku prostredníctvom príslušnej rukoväte.
Exkluzívne vlastnosti BioEnergetic Filopur® sa v rozsiahlej miere kontrolovali a testovali, ako je to uvedené v príslušných certifikátoch Vedeckých Inštitútov z celého sveta.

OPRÁVNENIA
ŠVAJČIARSKÝ ODBOR ZDRAVOTNÍCTVA
BAG nas. 7717 a 8813, obnovené 30. 1. 1993
TALIANSKÉ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
400.4/18.10/168 z 30. 1. 1991

Realizované vo Švajčiarsku s materiálmi vhodnými pre kontakt s pitnou vodou, pre činnosť nevyžaduje ani činidlá, ani elektrinu, pracuje pri normálnych prevádzkových tlakoch od jednej do štyroch atmosfér. Jednoduché použitie, ktoré si nevyžaduje zásah inštalatéra.

BioEnergetic FILOPUR®
Je polyfunkčný a určený pre:

Likvidáciu patogénnych baktérií, mikroorganizmov, zvyšných čiastočiek (hrdza, vápenec, hlina atď.) s rozmermi oveľa menšími ako je 1 tisícina milimetra;

Odfarbenie, odstránenie zápachov a nepríjemných chutí, aktívneho chlóru alebo iných látok na báze chlóru, ktoré sa používajú na dezinfekciu;

Odstránenie veľkej časti ťažkých kovov (ortuť do 90%), prítomnosti uhľovodíkov (benzín, nafta atď.);

Likvidáciu herbicídov, pesticídov, a prípadných iných rozpustných, škodlivých látok;

Likvidáciu dusičnanov a dusitanov (škodlivé minerálne soli), pričom sa zachovajú biodispo-nibilné minerálne soli, ktoré sú veľmi dôležité pre naše zdravie.

Revitalizáciu vody obohatením o prírodné rezo-nancie a biofotóny ako v najlepších prameňoch ŽIVEJ VODY.

 

 

AKCIOVÁ PONUKA
NAJPREDÁVANEJŠIE
E-shop|Pre predajcov|Najčastejšie otázky|Obchodné podmienky|Odkazy a linky|Kontakty
Realizácia 2009 © GRAND-STUDIO - tvorba web stránok a počítačová grafika